Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Bezpłatna Pomoc Prawna

Utworzono dnia 01.03.2016
Czcionka:

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Edukacja Prawna

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) zakłada stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami ustawy, w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz w połowie punktów przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednak część przepisów dotyczących przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej zaczęła już obowiązywać. Zadanie powiatu polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym 
z zakresu administracji rządowej.

Powiat Nowodworski podpisał 31 października 2015 r. porozumienie z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku dotyczącą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 (lokal po Sądzie Rejonowym w Malborku).

Punkt ten czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00.  

Drugi  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej będzie obsługiwany przez organizację pozarządową Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert do dnia 15 grudnia 2015 r.), której  powierzone zostanie zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie).

Punkt ten czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00.  

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie) lub

  2. która posiada i przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny (załącznik nr 3, załącznik nr 4- dobrowolnie), lub

  3. która uzyskała i przedłoży zaświadczenie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub

  4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub

  5. która nie ukończyła 26 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub

  6. która ukończyła 65 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4 -dobrowolnie), lub

  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty i złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności (załącznik nr 1, załącznik nr 4-dobrowolnie).

 

Więcej na informacji dostępnych jest na stronie Starostwa Powiatowego
http://www.nowydworgdanski.pl/index.php?wiecej=2664&;

 

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych