Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Niepełnosprawność

OPIEKUJESZ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY?

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!!!


 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, iż istnieje możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych* z nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy w codziennych obowiązkach.

Wsparcie polega na oddelegowaniu dodatkowej osoby, skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, do pomocy opiekunowi osoby niepełnosprawnej w zakresie codziennych obowiązków domowych, obejmujących w szczególności prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Opiekun osoby niepełnosprawnej - oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy „Za życiem” (małżonków, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka), opiekujących się:

  1. Dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. Osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności


 

Wyłonieniem osób bezrobotnych mających wspierać opiekunów osób niepełnosprawnych, zajmie się odpowiedni dla miejsca zamieszkania opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gd.

Koszty związane ze wsparciem opiekuna pokrywa w całości Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.


 

W celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem
MOPS w Krynicy Morskiej tel. 55 620 24 17 w godz. 7- 15 w dni robocze

lub Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gd. tel. 55 246 95 46.

ZAPRASZAMY!

ZAŁĄCZNIKI:

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk i- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro - czynny od poniedziałku do środy w godzinach  9:00-13:00,

czwartek w godz. 11:30 - 15:30

piątek w godz. 9:00 - 13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna - budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny :

poniedziałek 15:30 - 19:30

wtorek, środa 13:30 - 17:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 13:30 - 17:30

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

TEL. 800 12 00 02 INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA TEL. 800 199 990 TELEFON BEZPŁATNY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.00 - 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD CZYNNOŚCI. CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 17.00 - 22.00.STAWKA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA