Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych w naszym MOPS

Czcionka:

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

w trybie art. 13 i art. 14 RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ W KRYNICY MORSKIEJ.

1. Administratorem danych jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ z którym można się kontaktować :

- osobiście, bezpośrednio w siedzibie Ośrodka,

- pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górników 15a, 82-120 Krynica Morska

mailowo lub telefonicznie : a.murawska@mops-krynicamorska.pl lub tel. 55 620-24-17,

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku jest Pan Piotr Szumko, który od 25 maja 2018 roku pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych

osobowych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem : iod@mops-krynicamorska.pl lub pod numerem telefonu Ośrodka MOPS.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe w celu realizacji zapisów następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’,

 • objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


 


 


 


 

3. Osobom których dane osobowe są przetwarzana przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,

b) podmiotom kontrolującym oraz wszystkim organom w administracyjnym toku instancji,

c) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora dane osobowe naruszają przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB-SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

TELEFONICZNY PUNKT POTRZEB TRANSPORTOWYCH -SZCZEPIENIE PRZECIWKO SARS-CoV-2

55 620 24 17, OD PONIEDZIAŁK DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 - 15:00
 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Listopad 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdański- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna- budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00