Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki tym regulacjom osoby przemieszczające się mają zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju. Gdy jedno z rodziców przebywa za granicą, zachodzi potrzeba sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli czy przyznane świadczenia nie są przyznane w obu państwach. Jeżeli rodzic pracuje za granicą, to właśnie ten kraj powinien być właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 

Przepisów o koordynacji nie stosuje się w przypadku wyjazdu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami kraju.

 

Konieczność sprawdzenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji zachodzi, gdy wyjazd następuje w momencie składania wniosku, jak i w czasie, kiedy świadczenie jest pobierane. Aby wiarygodnie sprawdzić czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wnioskodawca musi przekazać informacje dotyczące miejsca zamieszkania rodzica za granicą oraz dane jego pracodawcy.

 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie, kiedy jeden z rodziców dziecka przebywa na terenie jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia (w tym na Maderze i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, w tym na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich).

 

W momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne oraz wychowawcze, jeśli jedno z rodziców przebywa za granicą, wniosek wraz z dokumentami przekazany zostaje do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Urząd ten ustala, czy w danej sprawie mają zastosowanie ww przepisy. Po weryfikacji wydaje decyzję w tym zakresie, następnie zwraca dokumentację.

 

Niepoinformowanie o wyjeździe lub przebywaniu poza granicami Polski drugiego z rodziców może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk i- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro - czynny od poniedziałku do środy w godzinach  9:00-13:00,

czwartek w godz. 11:30 - 15:30

piątek w godz. 9:00 - 13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna - budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny :

poniedziałek 15:30 - 19:30

wtorek, środa 13:30 - 17:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 13:30 - 17:30

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

TEL. 800 12 00 02 INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA TEL. 800 199 990 TELEFON BEZPŁATNY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.00 - 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD CZYNNOŚCI. CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 17.00 - 22.00.STAWKA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA