Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Czcionka:
Pomoc Społeczna - Akty prawne      
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 163 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 13 grudnia 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143);
 4. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz.2135 z późn. zm.);
 6. ustawa z 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259);
 7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r., Nr 180, poz. 1493);
 8. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 ze zm.);
 9. ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 99, poz. 658);
 10. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19  kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, po. 672);
 11. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz. U. z 1997 r., Nr 26, poz. 140);
 12. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. 2005 r., Nr 42, poz. 409);
 13. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 r., Nr 189, poz. 1589);
 14. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 września 2005 r. udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. 2005 r., Nr 201, poz. 1669);
 15. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);
 16. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 25, poz. 186)
 17. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

 

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych