Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

Pomoc Społeczna - Akty prawne      
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017, poz. 682 z późn.zm.);
 3. ustawa z dnia 13 grudnia 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 217);
 4. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1878);
 5. ustawa z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.);
 6. ustawa z 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706);
 7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);
 8. ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 276);
 9. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn.zm.);
 10. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19  kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1406);
 11. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz. U. z 1997 r., Nr 26, poz. 140);
 12. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439);
 13. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 r., Nr 189, poz. 1589);
 14. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2015r., poz. 515);
 15. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964);
 16. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2006r., Nr 25, poz. 186).

 

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk i- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro - czynny od poniedziałku do środy w godzinach  9:00-13:00,

czwartek w godz. 11:30 - 15:30

piątek w godz. 9:00 - 13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna - budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny :

poniedziałek 15:30 - 19:30

wtorek, środa 13:30 - 17:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 13:30 - 17:30

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

TEL. 800 12 00 02 INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA TEL. 800 199 990 TELEFON BEZPŁATNY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.00 - 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD CZYNNOŚCI. CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 17.00 - 22.00.STAWKA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA