Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jak działamy?

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu świadczenia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

W sytuacji wystąpienia przemocy zakładana jest Niebieska Karta- może ją założyć przedstawiciel jednostki organizacji pomocy społecznej (MOPS), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty (nauczyciel, pedagog, wychowawca itp.) i ochrony zdrowia (lekarz) /Art 9d ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/

Formularz NK trafia następnie do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który niezwłocznie zwołuje zebranie zespołu.

Na spotkanie zapraszana jest osoba doznająca przemocy oraz /oczywiście w innym czasie/ wzywana jest osoba, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.

Następnie tworzony jest indywidualny Plan Pomocy Rodzinie, w którym ustala się, jakie działania będą realizowane względem poszczególnych osób. W składzie zespołu znajdują się pracownicy wielu instytucji, stąd pomoc oferowana jest z wielu zakresów np: pomocy dziecku w szkole, włączenia do grupy wspierającej dla osób doznających przemocy, pomoc socjalna, skierowanie do programu korekcyjnego dla sprawców przemocy, wizyty dzielnicowego w domu, itp.

Ważne! Sytuacja każdej rodziny rozpatrywana jest indywidualnie, stąd trudno w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, jakie formy pomocy są realizowane. Zawsze pod uwagę brane są możliwości, deklaracje i chęci członków rodziny. Zespół interdyscyplinarny informuje prokuraturę, jeśli ustali, że mogło dojść do przestępstwa określonego w kodeksie karnym. Poinformowanie prokuratury jest obowiązkiem, z którego nie można "się zwolnić".

Kiedy Indywidualny Plan Pomocy Rodzinie jest realizowany, w rodzinie nastąpiły zmiany- przemoc nie występuje, zespół interdyscyplinarny zamyka procedurę Niebieskiej Karty.

INFOLINIA DLA SENIORÓW

SENIORZE!

MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT
I POTRZEBUJESZ WSPARCIA?

ZADZWOŃ NA INFOLINIĘ

22 505 11 11

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

GKRPA

Bezpieczeństwo seniorów

Wypożyczanie sprzętu dla niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują 2 punkty, w których można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:

- ul. Warszawska 28B, 82-100 Nowy Dwór Gdańsk i- budynek Sądu Rejonowego w Malborku- I piętro - czynny od poniedziałku do środy w godzinach  9:00-13:00,

czwartek w godz. 11:30 - 15:30

piątek w godz. 9:00 - 13:00

- ul. Morska 11, 82-103 Stegna - budynek Domu Pomocy Społecznej "MORS"- czynny :

poniedziałek 15:30 - 19:30

wtorek, środa 13:30 - 17:30

czwartek 8:00 - 12:00

piątek 13:30 - 17:30

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

TEL. 800 12 00 02 INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA TEL. 800 199 990 TELEFON BEZPŁATNY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 16.00 - 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD CZYNNOŚCI. CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 17.00 - 22.00.STAWKA ZA POŁĄCZENIE WG TARYFY OPERATORA